өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > холбоотой байгууллагууд > Зөвлөгөө

Зөвлөгөө

Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв

Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв нь гадаадын иргэдийг Солонгост оршин суух хугацаанд хэрэгтэй мэдээллийг олгодог лавлах юм.Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв нь cолонгос,хятад япон англи хятад хэлээр цахим мэдэллийг хангадаг Hi Korea болон солонгос хэлнээс гадна 17 хэлээр зөвлөгөө өгдөг 1345 лавлахаас бүрдсэн.

Ажилын цаг
ажиллын өдөр 09:00 ~ 22:00 (орой 18:00 хойш зөвхөн cолонгос,хятад,англи хятад хэлээр үйлчилнэ)
Утас
+82-1345
Вэб сайт
HI Korea [http://www.hikorea.go.kr/]

Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв

Сөүл Глобал Төв нь гадаад иргэдийн тусламжийн төв билээ. Оршин сууж байгаа гадаадын иргэдэд бизнэсс эрхэлж соёлын үйл ажиллагаанд оролцох боломжийг олгож байна. Сөүл Глобал Төв дээр мэргэжлийн хүмүүс үйлчилгээ үзүүлж байна. Англи, хятад, япон,вьетнам,монгол, филлипин зэрэг олон хэл дээр зөвлөгөө өгч байгаа бөгөөд олон улсын хамтарсан үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой.

Ажиллын цаг
нэг дахь өдрөөс тав дахь өдөр 09:00~18:00 [хоолны цаг 12:00~13:00]
Утас
 • Англи +82-2-2075-4130~4131
 • Хятад +82-2-2075-4113
 • Япон +82-2-2075-4105
 • Монгол +82-2-2075-4133
 • Вьетнам +82-2-2075-4132
 • Филлипин +82-2-2075-4149
 • Орос +82-2-2075-4147
Вэб сайт
Сөүл Глобал Төв [http://global.seoul.go.kr/]

Гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв

Солонгосоор ойлгохгүй үедээ bbb гаас тусламж аваарай. Хоёр мянга найман зуун сайн дурын ажилчид 17хэлээр үйлчилж байна.bbb ашиглахад янз бүрийн мөнгө төлөхгүй.

Ашиглах заавар
 • Гадаад: кодоо хийгээд +82-1588-5644 залгана
  Холбогдох орны хэлээ сонгоод холбогдно.
 • Дотоод :1588-5644 руу залгана
  Холбогдох орны хэлээ сонгоод холбогдно.
Вэб сайт
http://www.bbbkorea.org/
TOP