өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Цагаачлалын мэдээлэл > Визний мэдээлэл

Визний мэдээлэл

Виз гэж юу вэ?

Визийг тухайн улсын хилээр нэвтрэн орохыг зөвшөөрсөн нэвтрэн орох баталгаа болон элчин сайд виз мэдүүлэгчийг тухайн улс руу зорчихийг санал болгож утгаар ойлгодог. Солонгос улс визийг гадаадын иргэний хилээр нэвтрэн орох хүсэлтийн талаар зорчихийг санал болгож байгаа утгаар ойлгодог.

Визний төрөл

Нэг удаагийн виз
 • Хүчинтэй хугацааны дотор нэг удаа зорчиж болно.
 • Хүчинтэй хугацаа: олгосон өдрөөс хойш 3сар
Хоёр удаагийн виз
 • Хүчинтэй хугацааны дотор хоёр удаа зорчиж болно.
 • хүчинтэй хугацаа: олгосон өдрөөс
  • Дипломат(A-1) /гэрээ(A-3) холбоотой виз 3 жил
  • Хоёр удаагийн виз олгох гэрээтэй холбоотой виз нь гэрээнд заасан хугацааны дагуу
  • Харилцан солилцоо болон улсын эрх ашигийг харгалзаж олгосон виз нь Хууль зүйн яамны сайдын тодорхойлсон хугацааны дагуу

Виз олгох

Виз олгох
Бичиг баримт хүлээж авах газар Солонгос улсын элчин сайдын яам
Bиз мэдүүлэхэд бүрдүүлэх материал пасспорт, визний анкет, бусад материал
(виз олгох зөвшөөрөлийн хуудас хэрэгтэй тохиолдолд виз олгох зөвшөөрөлийн анкетаа хамт өгөх ёстой)

Визгүй зорчих

 • Дахин зорчих эрхээ авсан тохиолдолд болон дахин зорчих эрх авах хэрэггүй хүн
 • Солонгос улстай харилцан визгүй зорчих талаар зөвшөөрсөн улсын иргэд
 • Найрамдал, аялал зуучлал зэрэг Солонгос улсын эрх ашгийн төлөө зорчих гэж байгаа мөн Ерөнхийлөгчийн заасны дагуу эрх авсан хүн
 • Цагаачлалын пасспортынхаа хугацааг дуусахаас өмнө зорчих гэж байгаа тохиолдолд

Эмчилгээний виз(C-3-3, G-1-10)Солонгосын эмнэлгийн байгууллагад эмчлүүлэх зорилгоор зорчих гэж байгаа иргэнд зориулсан виз

Хамрахдах хүн
 • Солонгосын эмнэлгийн байгууллагад эмчлүүлэх мөн сувилуулах зорилгоор зорчих гэж байгаа иргэн мөн эмчилгээний хугацаа 91 хоногоос дээш хэрэгтэй тохиолдолд
 • Өвчтөн өөрөө болон асрахаар хамт ирэх гэр бүл (оршин суух хугацаа 1жил, визны хүчинтэй хугацаа 1жил)
  • Эмчилгээ болон аялалын хугацаа 90хоногоос доош тохиолдолд ( гоо сайхны мэс засал болон хялбар мэс ажилбар)
  • G1(M) : 1жил (удаан эмчилгээ болон сэргээн засах эмчилгээ)
Бичиг баримт хүлээж авах газар
 • Солонгос улсын элчин сайдын яам
Бүрдүүлэх материал
Бүрдүүлэх материал
Урьж байгаа талын бүрдүүлэх материал Уригдаж байгаа талын бүрдүүлэх материал
 • Анкет ( цээж зураг 1 хувь)
 • Өргөдөл
 • Байгууллагын лиценз
 • Гадаадын өвчтөн урьж болох зөвшөөрөлийн бичиг
 • Эмнэлэгийн байгуулагийн бичиг баримт
  • Эмнэлэгийн байгуулагийн оношлогоо
  • Эмчилгээний захиалга хийгдсэн бичиг
  • Аялалын хютюлбөр
  • Бусад
 • Гадаадын өвчтөний урилга (Хятадын иргэнд хамаарна)

<Итгэмжлэл хэрэгтэй тохиолдолд бүрдүүлэх материал>

 • Бичиг баримт болон ажлын байрны тодорхойлолт
 • Ажлын гүйцэтгэлийн бичиг (төлөөлөгчийн нэртэй)
 • Цагаачлалын албаны сургалтанд хамрагдсан бичиг (2009.11.1 эхэлж бүрдүүлэх болсон)
 • Паспортын хуулбар
 • Ургийн бичиг (Хятадын иргэнд хамаарна)
 • Санхүүгийн чадавхийг харуулсан нотлох баримт

<Өвчтөний гэр бүлийг урих тохиолдолд бүрдүүлэх материал>

 • Гэр бүлийн тодорхойлолт
Төлөөлөн гүйцэтгэх
 • Солонгосын эрүүл мэнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хүрээлэнд бүртэгдсэн Хууль зүйн ямнаас визний ажлыг төлөөлөн гүйцэтгэх зөвшөөрөл авсан аж ахуй
 • 2009 оны 11 сарын 1ээс эхлэн урих байгууллагын ажилтан дундаас цагаачлалын албаны сургалтанд хамаарагдсан хүн төлөөлж бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд асуудалтай тохиолдолд төлөөлж бүртгүүлэхийг зөвшөөрөхгүй. Шаардлагатай бол нэмэлт материал шаардаж болно.
Бусад
 • Анкетний маягт болон мэдээлэл авах : гадаад иргэн харъяатын асуудал эрхэлсэн алба(http://immigration.go.kr)
 • Урьдчилан цаг товлох : Hi KOREA(http://www.hikorea.go.kr)
 • Лавлах утас : +82-1345 (гадаад иргэдийн нэгдсэн мэдээлийн төв)
TOP