өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > холбоотой байгууллагууд > Элчин сайдийн яам

Элчин сайдийн яам

Элчин сайдийн яам
Элчин сайдийн яам Хаяг Утас Факс
Габун улсын элчин сайдийн яам Сөүл Содэмүн гү Хавдун 30 +82-2-312-3272 +82-2-393-6108
Гватемал улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүн гү Сөүл Жүн гү Сугугдун Лоттэ Шюпинг Сэнтэр +82-2-771-7582,
+82-2-771-7583
+82-2-771-7584
Грек улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүн гү Жангюдун Хёнам барилга 27 +82-2-729-1400~1 +82-2-729-1402
Дани улсын элчин сайдийн яам Юнсан гү Итэвондун 260-199 Намсун барилга 501 тоот +82-2-795-4187 +82-2-796-0986
Доминикан улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүнгү Тэпёнру 2га Тэпёнр барилга 19давхарт +82-2-756-3513 +82-2-756-3514
Герман улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Дунбингудун 308-5 +82-2-748-4114 +82-2-748-4171
Бангладеш улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Дунбингудун 310-22 +82-2-796-4056~7,
+82-2-795-6535
+82-2-790-5313
Бельги улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Наннам дун 737-10 +82-2-749-0381 +82-2-797-1688
Боливи улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү үннидун гадынтаво 1501 +82-2-742-6113 +82-2-742-6114
Болгар улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Наннам дун 723-42 +82-2-794-8625~6 +82-2-794-8627
Бразил улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Палпандун 141 +82-2-738-4970,
+82-2-720-4428
+82-2-738-4974
Бруней улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Сэжунлу 211 +82-2-399-3707,
+82-2-399-3708
+82-2-399-3709
Аргентин улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Наннам дун 733-73 +82-2-793-4062 +82-2-792-5820
Алжир улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Итэвон 2дун 2-6 +82-2-794-5034~5 +82-2-794-5040
Эквадор улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Кунпёндун Чэил банк 19 давхарт +82-2-739-2401~2 +82-2-739-2355
Сальвадор улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүн гү Тэпён лу 2га Самсон Сэнмён барилга 20 давхарт +82-2-753-3432~3 +82-2-753-3456
Австриулсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Жунлу 1га Кюбу Сэнмён барилга 1913 +82-2-732-9071~2 +82-2-732-9486
Египет улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Наннам дун 4601 +82-2-749-0787~9 +82-2-739-2355
Хятад улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүн гү Шиндан дун 406-2 +82-2-738-1194~6 +82-2-738-1174
Чех улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Шинмүн ру 2га 1-121 +82-2-725-6765~6,
+82-2-720-6453
+82-2-734-6452
Чили улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүн гү Чүнмү ру 1га 25-5 +82-2-2122-2600 +82-2-2122-2601
Камбож улсын элчин сайдийн яам Сөүл Юнсан гү Наннам дун 657-34 +82-2-3785-1041 +82-2-3785-1040
Канад улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жүн гү Жон дун 16-1 +82-2-3455-6000 +82-2-755-0686
Колумб улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Жунлу 1га Кюбу Сэнмён барилга 13давхарт +82-2-720-1369 +82-2-725-6959
Конго улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Нэсүдун Сэжун Дэү барилга 702 +82-2-6272-7997 +82-2-6272-7997
Франц улсын элчин сайдийн яам Сөүл Содэмүн гү Хавдун 30 +82-2-312-3272 +82-2-393-6108
Финланд улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Жунлу 1га 1602 +82-2-732-6737 +82-2-723-4969
Австрали улсын элчин сайдийн яам Сөүл Жунлу гү Жунлу 1га Кюбу Сэнмён барилга11давхарт +82-2-2003-0100 +82-2-735-6601
TOP