өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Эрүүл мэнд > Мэдикал лавлах газар

Мэдикал лавлах газар

Мэдикал лавлах газар

Мэдикал лавлах газар нь гадаадын иргэн эмнэлийг байгуулгад хандахад үүсэх асуудлыг шийдэхийн тулд байгуулагдсан билээ. 24цаг солонгос, англи, япон, хятад, орос, араб хэлээр үйлчилгээ үзүүлнэ.

Үйлчилгээ
  • Гадаадын иргэний түргэн тусламж
  • Эмчилгээний алдаа үүссэн тохиолдолд зөвлөгөө болон төлөөлөн гүйцэтгэх ажиллагаа
  • Гадаад хэлээр (англи, хятад, орос, араб хэл) үйлчилнэ
Ашиглах цаг
24цаг
Утас
+82-2-1577-7129
Вэб сайт
Солонгосын эрүүл мэнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хүрээлэн[http://www.khidi.or.kr]
TOP