өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > хүртээмжтэй мэдээлэл > Цагаачлалын мэдээлэл > Хилийн хадгалах

Хилийн хадгалах

Дэс дараа

  1. 1Тийз ба тээшний бүртгэл болон паспортын шалгалт
  2. 2Гаалийн мэдүүлэг
  3. 3Үзлэг
  4. 4Хилийн шалган
  5. 5Онгоцонд суух

Тийз ба тээшний бүртгэл болон паспортын шалгалт

  • Зорчигч тийз ба тээшний бүртгэл болон паспортын шалгалтанд орно. Бүртгүүлсэн тээшин дотор гаальд мэдүүлэх ёстой зүйл байвал гаалийн бүртгэлийн газар очиж мэдүүлэх ёстой

Гаалийн мэдүүлэг

  • Хилээр 10,000-аас дээш 50,000-аас доош ам.доллар бэлнээр авч яваа бол энэ талаар гаалийн мэдүүлэгт заавал мэдүүлэх ёстой бөгөөд 50,000-аас дээш ам.доллар авч яваа бол Хангүг банкинд мэдэгдэх ёстой

Үзлэг

  • Зорчигч тийз ба тээшний бүртгэл болон паспортын шалгалтанд орсны дараа үзлэгэнд орох ёстой. Гар тээшний өргөн нь 55см урт 40см өндөр нь 20см-аас хэтрэхгүй байвал зохино(нийлбэр нь 115 см-ээс хэтэрч болохгүй). Мөн зорчигчийн гар тээш нь 10кг-аас хэтрэхгүй жинтэй байх ёстой.Нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гар тээшэндээ аюултай зүйлсийг хийж авч явж болохгүй

Хилийн шалган

  • Хилийн шалганы урд талын зураасны өмнө хүлээж байгаад өөрийнхөө ээлжийг ирэх үед паспорт, билет, гаалийн мэдvvлгийн хуудасаа ажилтанд өгнө

Онгоцонд суух

  • Онгоц нисэхээс 40минутын өмнө онгоцны үйлчлэгчийн зааврын дагуу онгоцонд сууна
TOP