өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > эмчилгээний аялалаар > Сэтгэл татам сайхан > Ойн

Ойн

Ойн
Хот дүүрэг Ойн Онцлого Утас Тэмдэглэл
Жансон Чүглён уул
 • Cолонгосын хамгийн том агар модны үржүүлгийн талбай
 • агар мод,хуш мод
+82-61-390-7770 -
Жанхын Огбүл уул
 • хоёр зуун га газар агар мод болон хулс модны ой
 • агар мод (Үүдлэнд)
+82-61-860-0224 -
Гүреэ Жири уул
 • эмчилгээний оймод
 • нарс мод, царс мод, туулайн бөөрний мод
+82-61-780-7770 -
Бусон Жэам уул
 • өндөр 500m агар модны ой
 • агар мод, нарс мод, азалия
+82-61-850-4434 -
Хуасүн Манён уул
 • гэр бүлтэйгээ алхаж болох эмчилгээний зам
 • нарс мод, царс мод
+82-61-379-3732 -
Кухын Палён уул
 • жилийн настсай агар модтой эрүүл мэндийн ой мод
 • агар мод, царс мод
+82-61-830-5868 -
Канжин Чүжаг уул
 • сайн энерги бий болгох боложтой
 • алтан зулын мод,агар мод, нарс мод
+82-61-430-3306
Кугсон Дунаг уул
 • шигүү ойтой үзэсгэлэнтэй уул
 • нарс мод, царс мод
+82-61-360-8329
Куаньян Бэгүн уул
 • Хаанд өргөн бариж байсан цайны ургамал их байдаг
 • Ёнсан гол харагддаг бөгөөд нарс мод ихтэй
+82-61-797-3423 -
Нажү Кымсон уул
 • Хаанд өргөн бариж байсан цайны ургамал их байдаг
 • Ёнсан гол харагддаг бөгөөд нарс мод ихтэй
+82-61-339-7215 -
Дамьян Сансон уул
 • Дамьян нуур болон Чүвол уул харагддаг уул
 • хулс мод, нарс мод их
+82-61-380-2812 -
Мүан Ёнжин уул
 • цэвэр агаар амьсгалж амарч болох ой мод
 • цөөрөм, агар мод, нарс мод их
- -
Сүнчон Юунгэ уул
 • дугуй унаж болно
 • агар мод, нарс мод их
- -
Ёсү Бунхуан уул
 • далай болон агар модны ойгоор алхаж амарч болно
 • уул далай зохицолдсон амар тайван газар агар мод царс мод их
+82-61-643-9180 -
Хампён Муаг уул
 • үзэсгэлэнтэй биенд сайн ой мод
 • даль цэцэг,хиганбана цэцэг их
+82-61-320-3421 -
Ванду Санхуанбун
 • дулаан ой мод их
 • камелия мод, Япон царс мод зэрэг олон төрлийн модтой
+82-61-550-5412
Жинду Чомчал уул
 • мөнх ногоон мод ихтэй ой мод
 • шанцайн мод, агар мод, сиболд мод
+82-61-540-3405~8 -
Шинан Жынду Хэсун ой
 • 70~80 жилийн настай царс модны төрөл ихтэй ой мод
 • царс модны төрөл, хар царс мод
+82-61-240-8356 -
TOP