өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > эмчилгээний аялалаар > Сэтгэл татам сайхан > Арал

Арал

Арал
Хот дүүрэг Арал Онцлого Веб сайт Утас
Ёсү Дулсанду үзэсгэлэнтэй нар мандалт болон 200жилийн настай ой мод - +82-1899-2012
Кымуду жилд гурван зуун мянган хүн зорьж ирдэг - +82-61-664-9133
Сунжүгду Байгалийн нөөц болон оршин суугчдын туслалцаатайгаар бий болсон зүлгэн зам - +82-61-690-2607
Нанду Нанду арлаас гадна Саду, Чүду арлын үзэсгэлэнтэй газарууд - +82-1899-2012
Кухын Үду 300 жилийн настай аргил модны ой мод, өдөрт хоёр удаа нээгдээг усан зам - +82-61-830-5244
Ёнхунду Арал дээр байдаг жижиг үзэсгэлэн - +82-61-830-6506
Шинан Жынду Далай болон ой мод хамт байдаг эдгэрлийн арал (жилд долоон зуун мянган хүн зорьж ирдэг) - +82-61-240-8357
Имжаду Германюм агуулагдсан газраас ургасан ногоо болон 12km уртын элсэн эрэг - +82-61-240-4004
Банвол Багжиду Арал доторх арал гэж нэрлэгддэг - +82-61-240-3921
Кижом Суагду Давсны талбай, шаварны талбай байдаг бөгөөд арлыг холбосон замтай - -
Ванду Нухуаду 1km урт нууц далайн зам - +82-61-550-5412
Сэнилду Алтан өнгөтэй элс болон олон төрлийн ургамалтай арал бөгөөд бие амраахад таатай газар - +82-61-550-6670
Суанду Мөнх ногоон болон цэвэрхэн далай эрэгтэй арал - +82-61-550-5609
Чонсанду Удаан хот гэж нэрлэгддэг жилд гурван зуун далан мянган хүн зорьж ирдэг Нүүр хуудас руу очих +82-61-552-0809
Жинду Куанмэду аду цэцэрлэг (төрөл бүрийн мод) Нүүр хуудас руу очих +82-61-544-0400
Бусон Жанду Ламсары шавран талбай төрөл бүрийн далайн амьтад бий - -
Канжин Каүду Далай болон хуурай газрыг холбосон үзэсгэлэнтэй гүүр Нүүр хуудас руу очих +82-61-430-3312
TOP