өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > эмчилгээний аялалаар > Байр орон сууц

Байр орон сууц

Буудалын

Буудалын

Буудалын
Хот Буудалын нэр Хаяг Утас Вэб сайт
Ёсү Хотел Соно тайвшир Ёсү Жоннам Ёсү хот Удундуру 111 +82-61-660-5800 Нүүр хуудас руу очих
Хидын бэй Хотел Жоннам Ёсү хот Шинвонлу 496-25 +82-61-680-3000 Нүүр хуудас руу очих
Хотел Мадию Ёсү Жоннам Ёсү хот Удундуру 20 +82-61-662-3131 Нүүр хуудас руу очих
Ди ушён амралтын газар Жоннам Ёсү хот Сухудун Сан 99 +82-61-689-0700 Нүүр хуудас руу очих
Ёсү Бэнэкиа Хотел Жоннам Ёсү хот Шичонсо 6 кил19 +82-61-662-0001 Нүүр хуудас руу очих
Ёнам Хёндэ Хотел Ёнам Жоннам Ёнам гүн Самху ыб Дэбүллу 91 +82-61-463-2233 Нүүр хуудас руу очих
Хануг Хотел Ёнсанже Жоннам Ёнам гүн Самху ыб Набүвэдуру 126-17 +82-61-460-0300 -
Мугпу Шянгрия бичи Хотел Жоннам Мугпу хот Пёнхуа ру 79 +82-61-285-0101 Нүүр хуудас руу очих
Шинан бичи Хотел Жоннам Мугпу хот Хэан лу2 +82-61-243-3399 Нүүр хуудас руу очих
Мари бэй Хотел Жоннам Мугпу хот Хэан лу 249 кил 1 +82-61-247-9900 Нүүр хуудас руу очих
Шинан Элдураду амралтын газар Жоннам Шинан гүн Жынду мён Жиду Жындуру 1766-15 +82-61-260-3300 Нүүр хуудас руу очих
Нажү Жүнхын Голдэн Спа & амралтын газар Жоннам Нажү хот Дадумён Нажүхуру 588-184 +82-61-339-5000 Нүүр хуудас руу очих
Эмстэй Хотел Нажү Жоннам Нажү хот Пидкарамлу 36 +82-61-931-3000 -
Бусон Бусон Дабичи амралтын газар Жоннам Бусонгүн Хэчонмён Чүныру 36 +82-61-850-1100 Нүүр хуудас руу очих
Хэнам Хэнам Дангыт Жоннам Хэнамгүн Сунжимён Дангыт Хэанлу 1869 +82-61-530-6000 -
TOP