өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > эмчилгээний аялалаар > Сэтгэл татам сайхан > Рашааны

Рашааны

Рашааны
Рашааны
Хот дүүрэг Рашааны нэр Хаяг Веб сайт Утас
Ёсү Бунгеэ Ёсү хот Бунгедэгуг кил 92 - -
Сүнчон Наган Сүнчон хот Наган мён Жужонлэ кил 933 Нүүр хуудас руу очих +82-61-753-0035
Куаньян Сонхуан Куаньян хот Сонхуан дун 2 - -
Куаньян Дааб Куаньян хот Дааб мён Шинвон ли 754 - -
Дамьян Вонюл Дамьян гүн Кымсон мён Вонюл ли 460 - -
Дамьян Кымсон Дамьян гүн Кымсон мён Кымсон сансон кил 202 Нүүр хуудас руу очих +82-61-380-5000
Гүреэ Жирисан Гүреэ гүн Сандун мён Куансан ли 478-1 Нүүр хуудас руу очих +82-61-780-7800
Бусон Бэгисан Бусон гүн Болгю ыб Чүдун ли 1066 - -
Хуасүн Хуасүн Рашаан Хуасүн гүн Бүг мён Угли кил 14-7 Нүүр хуудас руу очих +82-61-372-8000
Хуасүн Дугуг Рашаан Хуасүн гүн Дугуг мён Унчон 1 кил 45 Нүүр хуудас руу очих +82-61-374-7600
Ёнам Волчүлсан Ёнам гүн Күнсо мён Махан лу 331 Нүүр хуудас руу очих +82-61-473-6311
Ёнгуан Соггүми Өмнөд Чолла аймаг Бэгсү Хэанду ру 950 - +82-61-353-9988
Жансон Вондог(Бэгянса) Жансон гүн Бүги мён Вондог ли 466-2 - -
Жансон Сагежол (Синсон) Жансон гүн Бүги мён Синсон ли 482 - -
Шинан Элдураду Ушён Спа Лэнд Шинан гүн Жынду мён Жиду Жынду ру 1766-15 - -
Ванду Хэжурю Спа Лэнд Ванду гүн Шинжи мён Дэгуг ли 397-3 - -
TOP