өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > өмнөд чолла эмчилгээний аялалаар > Оршил, зорилтууд

Оршил, зорилтууд

үндэслэл

үндэслэл
манай орны аялал жуулчлаллын салбар 14 оны хувьд жилийн 43.5%-аар огцом өссөн
үндэслэл
хөнгөн өвчиний эмчилгээ + эрүүл мэнд, амралт, гоо сайхан (эмчилгээ болон газар нутгийн аялал жуулчлалын нөөцийн нийлэлт)
2009-2015 онуудад эмнэлгийн аялал жуулчлалын тоон график 2009 оноос 2015 он хүртэлх эмчилгээний зардлын орлогын график

үүний үр дүнд

орон нутгийн
эдийн засгийн
сэргэлт

жуулчдын
тооны өсөлт

зорилго

чолла намду хотын байгал, байгалийн нөөц, аялал жуулчлалын нөөцийг холбосон веллнесс аялал жуулчлалаар дамжуулан эмчилгээний аялал жуулчлалын цогцолбор бий болгох.

зорилго
веллнесс рашаан, гоо сайхан, бясалгал, хийдэд суурших, стресс болон архаг өвчний эмчилгээ
аялал жуулчлал арал, ой мод, наадам, олон улсын үзэсгэлэн, туршалт, гольф, далайн усан тоглоом , морь унах, эмийн ургалтай хоол, үндэсний бүтэгдэхүүн, хийдийн хоол, өмнөд чоллагийн нэрт зүйлүүд
эмчилгээ шинжилгээний төв, нөхөн сэргээх төв

хотын төв болон байгал хосолсон манай хотын хөрөнгийг ашиглан веллнесс хөтөлбөрийг бүтээж ажилийн байр бий болгох, орон нутгийн эдийн засгийг сэргээх

чолла намду аймагийн хятад жуулчдыг урих бодлогтой эмчилгээний аялал жуулчлалыг холбож үйл ажиллагааны ахиц дэвшилийг гаргах

TOP