өмнөд чолла мужийн тулд эдгээх аялал

www.jnmeditour.or.kr

홈 > Эрүүл мэндийн байгууллага > Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга

Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга

Эрүүл мэндийн байгууллагын танилцуулга
Ангилал Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр Хаяг Утасны дугаар Вэб хуудас
Их сургуулийн эмнэлэг Хуасүн Чоннам их сургуулийн
эмнэлэг
Өмнөд Чолла аймаг, Хуасүн сум, Хуасүн хороо Соян 322 зам +82-61-379-7892 Нүүр хуудас руу очих
Нэгдсэн эмнэлэг Ёсү жеил эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Ёсү хот, Санбун 70 зам (хагдун 43-2)
+82-61-689-8114 Нүүр хуудас руу очих
Нугдун Хёнде эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Гухун сум Дуян хороо Чагёнгүронмукг 215 зам
+82-61-840-1200 Нүүр хуудас руу очих
Мугпу жүнан эмнэлэг Өмнөд Чолла Мугпу хот, Ёнсанру 623
+82-61-280-3000 Нүүр хуудас руу очих
Мугпу Кидуг
эмнэлэг
Өмнөд Чолла аймаг Мугпу хот,
бекнёндерү 303
+82-61-280-7500 Нүүр хуудас руу очих
Хансаран эмнэлэг Өмнөд Чолла аймгийн мугпу хот бекнёнде 335 зам
+82-61-280-5500 Нүүр хуудас руу очих
Мугпу Үри эмнэлэг Мугпу хот, Угамну 77-1(Сандун)
+82-61-379-7892 -
Сувилахуйн эмнэлэг Саранг сэргээн засах сувилал Өмнөд Чолла аймаг Ёсү хот Бунсаннам 3 зам 9
+82-61-808-1000 Нүүр хуудас руу очих
Дотрын эмнэлэг XXI зууны Хана дотрын
эмнэлэг
Өмнөд Чолла аймаг мугпу хот Бекнёнде 291 зам
+82-61-280-2800 Нүүр хуудас руу очих
yрологийн эмнэлэг “Өглөөний мэнд” урологийн эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг, мугпу хот бекнёнде 303 зам Кидуг эмнэлэг 2давхарт +82-61-283-8585 Нүүр хуудас руу очих
мэс засал Пёнхан мэдээгүйжүүлэлт-өвдөлт
намдаах эмнэлэг
Өмнөд Чолла аймаг Ёсү хот Мүнсү 114 зам
+82-61-641-7575 Нүүр хуудас руу очих
Мугпу Ханду мэс заслын эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Мугпу хот Самхянчон 102 зам +82-61-247-1100 Нүүр хуудас руу очих
Шүдний эмнэлэг Ёсү Муа шүдний эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Ёсү хот Суху 618 зам +82-61-686-2275 Нүүр хуудас руу очих
Мугпу Мир шүдний эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Мугпу хот БекНёндэру 319 Мир эмнэлэг(2-5давхар) +82-61-280-8800 Нүүр хуудас руу очих
Мугпу Е шүдний эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Мугпу хот Шинхын 83 зам 27(угам хороо), 2 давхарт
+82-61-287-2800 Нүүр хуудас руу очих
Едам шүдний эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг Мугпу хот Бипа-ро 91
+82-61-284-7528 Нүүр хуудас руу очих
Уламжлалт эмнэлэг ЁнгЖин ардын эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг, Сунчонь хот Ванжи 2 зам 4-20
+82-61-723-1075 Нүүр хуудас руу очих
Туншин ИС-ийн харьяа Мугпу уламжлалт
анагаах ухааны эмнэлэг
Өмнөд Чолла аймаг Мугпу хот БекНёндэру 313 +82-61-280-7700 Нүүр хуудас руу очих
Daedong ардын эмнэлэг Өмнөд Чолла аймаг, Сунчонь хот Yeonhyang Хөгжил дэвшлийн зам 102 , 5 давхарт +81-61-722-1075 Нүүр хуудас руу очих

 

TOP